9box.vn Phân phối trực tiếp sản phẩm tới
khách hàng của bạn qua một đường link

Bắt đầu chỉ với 3 bước đơn giản

1 Khởi tạo

Tạo ra sản phẩm đã khó, bán được
còn khó hơn. Chúng tôi sẽ giúp bạn bán sản phẩm trong vài giây.

Xem thêm cách khởi tạo

2 Chia sẻ

Chia sẻ sản phẩm trực tiếp tới
khách hàng của bạn. Khách hàng chỉ cần 2 click để mua sản phẩm.

Xem thêm cách chia sẻ

3 Kiếm tiền

Việc còn lại là nhận và quản lý tiền, quản lý sản phẩm và khách hàng của bạn theo thời gian thực.

Xem thêm các biểu phí

Bạn muốn tìm gì?

Giáo trình Biểu đồ Trắc nghiệm Văn hóa Chính trị xã hội Nông nghiệp Lâm nghiệp Ngư nghiệp Sức khỏe Phẫu thuật Y tế Tài chính doanh nghiệp Tài chính kế toán Thương mại điện tử Nội dung số